DMCA

Functional Matrix Factorizations for Cold-Start Recommendation

by Ke Zhou , Shuang-hong Yang , Hongyuan Zha
Citations:27 - 2 self