DMCA

Optimizing Multi-Graph Learning: Towards A Unified Video Annotation Scheme (2007)

by Meng Wang , Xian-sheng Hua , Xun Yuan , Yan Song , Li-rong Dai
Citations:16 - 3 self