DMCA

J. Plasma Fusion Res. SERIES, Vol. 8 (2009) Electron Heating by ICRF Mode-Conversion Heating in LHD (2008)

Cached

Download Links

by Tetsuo Seki , Takashi Mutoh , Ryuhei Kumazawa , Kenji Saito , Hiroshi Kasahara , Yanping Zhao , Jong-gu Kwa K , Lhd Experimental Group