DMCA

Enabling public verifiability and data dynamics for storage security in cloud computing (2009)

by Qian Wang , Cong Wang , Jin Li , Kui Ren , Wenjing Lou
Venue:in Proc. of ESORICS’09, Saint
Citations:175 - 10 self