DMCA

RESEARCH ARTICLE Incomplete Radiofrequency Ablation Enhances Invasiveness and Metastasis of Residual Cancer of Hepatocellular Carcinoma Cell HCCLM3 via Activating b-Catenin Signaling

Cached

Download Links

by Ning Zhang , Lu Wang , Zong-tao Chai , Zi-man Zhu , Xiao-dong Zhu , De-ning Ma , Qiang-bo Zhang , Yi-ming Zhao , Miao Wang , Jian-yang Ao , Zheng-gang Ren , Dong-mei Gao , Hui-chuan Sun , Zhao-you Tang