DMCA

Coupled Binary Embedding for Large-Scale Image Retrieval (2014)

by Liang Zheng , Shengjin Wang , Qi Tian , Senior Member
Citations:1 - 0 self