DMCA

interface for communication in daily life (2010)

by Yu-te Wang , Yijun Wang , Tzyy-ping Jung