DMCA

Demonstration of Hadoop-GIS: A Spatial Data Warehousing System Over MapReduce

Cached

Download Links

by Ablimit Aji , Xiling Sun , Hoang Vo , Qioaling Liu , Rubao Lee , Xiaodong Zhang , Fusheng Wang , Joel Saltz
Citations:2 - 1 self