DMCA

Modeling of protein refolding from inclusion bodies

Cached

Download Links

by Ting Zhang , Xiaojing Xu , Liang Shen , Yanye Feng , Zhong Yang , Yaling Shen , Jufang Wang , Weirong Jin , Xiaoning Wang
Citations:1 - 1 self