DMCA

Firms as Buyers of Last Resort (2008)

by Harrison Hong , Jiang Wang , Jialin Yu
Venue:Journal of Financial Economics
Citations:15 - 1 self