DMCA

Locomotion Planning of Humanoid Robots to Pass Through Narrow Spaces (2004)

Cached

Download Links

by Fumio Kanehiro , Hirohisa Hirukawa , Kenji Kaneko , Shuuji Kajita , Kiyoshi Fujiwara , Kensuke Harada , Kazuhito Yokoi
Venue:Proc. 2004 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation
Citations:15 - 1 self