DMCA

Deformation Capture and Modeling of Soft Objects

Cached

Download Links

by Bin Wang , Longhua Wu , Kangkang Yin , Uri Ascher , Libin Liu , Hui Huang