DMCA

Diversified top-k graph pattern matching

Cached

Download Links

by Wenfei Fan , Xin Wang , Yinghui Wu
Venue:PVLDB
Citations:6 - 1 self