Discriminant sparse coding for image classification

by Bao-di Liu, Yu-xiong Wang, Yu-jin Zhang, Yin Zheng
Venue:in Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), IEEE International Conference on. IEEE, 2012