Enzyme Chemiluminescence Immuno Assay of Free hCGβ in Serum Based on Superparamagnetic Polymer Microbeads

by Xiaoying Guo, Yueping Guan, Bin Yang, Yongning Wang, Hualong Lan, Zhenghui Yang, Zuhong Lu