Manifold-ranking based image retrieval (2004)

by Jingrui He, Mingjing Li, Hong-jiang Zhang, Hanghang Tong, Changshui Zhang
Venue:In ACM Multimedia