M.: Trendy vývoja výrobnej techniky, Edis Žílina (2004)

by J Pilc, Čilliková