Springer-Verlag. Samenvatting Betrouwbare ontwikkeling van computerprogramma’s kan geschieden middels het principe van transformationeel programmeren. Het uitgangspunt hierbij is een formele specificatie van een taak die een beoogd computerprogramma moet (1988)

by France Orléans
Venue:Katholieke Universiteit Nijmegen