Pristopna strategija Republike Slovenije na področju razvoja človeških virov. Ljubljana: Ministrstvo rs za šolstvo in šport (2000)

by S Gaber, ed