Presnosť obrábacích strojov a jej matematické modelovanie, Vienala Košice (2001)

by P Demeč