Från ingenting alls till Ringhals (in Swedish) Varberg: Vattenfall AB Ringhals; (1994)

by N Forsgren