Species concept and morphological differentiation of strains traditionally assigned to Micrasterias truncata (2011)

by K neMjová, j neustupa, j Šťastný, p ŠKaloud, j veselá
Venue:Phycol. Res