Jongeren in Nederland. Een nationaal survey naar ontwikkeling in de adolescentie en naar intergenerationele overdracht. [Youth in the Netherlands. A national survey on development in adolescence and intergenerational transfer]. Amersfoort, the Netherlands (1993)

by W Meeus, H ‘t Hart