Structural defects in graphene. (2010)

by F Banhart, J Kotakoski, A V Krasheninnkov
Venue:ACS Nano