M.: Image retargeting using mesh parametrization (0)

by Y GUO, F LIU, J SHI, Z-H ZHOU, GLEICHER
Venue:IEEE Transactions on Multimedia