The Performance of MapReduce: An In-depth Study (0)

by Dawei Jiang, Beng Chin Ooi, Lei Shi, Sai Wu
Venue:PVLDB