DMCA

The Application of Cross-Media Retrieval Technology based on Ontology

Cached

Download Links

by Zhang Hao , Xu Gongwen , Guo Wanrong , Liao Minghai , Xu Chunxiu , Zhao Qian , Zhao Hongluan