DMCA

Propy: A tool to generate various modes of Chou’s pseAAC

by Dong-sheng Cao , Qing-song Xu , Yi-zeng Liang
Venue:Bioinformatics 2013
Citations:18 - 1 self