DMCA

Deep Sequencing of Maize Small RNAs Reveals a Diverse Set of MicroRNA in Dry and Imbibed Seeds

by Detao Li , Liwen Wang , Xu Liu , Dezhou Cui , Tingting Chen , Hua Zhang , Chuan Jiang , Chunyan Xu , Peng Li , Song Li , Li Zhao , Huabang Chen