DMCA

Cardiac electrophysiology (2015)

by Amiran S. Revishvili , Erik Wissner , Dmitry S. Lebedev , Christine Lemes , Sebastian Deiss , Andreaas Metzner , Vitaly V. Kalinin , Oleg V. Sopov , Eugeny Z. Labartkava , Er V. Kalinin , Michail Chmelevsky , Stephan V. Zubarev , Maria K. Chaykovskaya , Mikhail G. Tsiklauri , Karl-heinz Kuck