DMCA

RESEARCH ARTICLE Proteomic Analysis of Seedling Roots of Two Maize Inbred Lines That Differ Significantly in the Salt Stress Response

Cached

Download Links

by Dezhou Cui , Jie Liu , Detao Li , Chunyan Xu , Song Li , Peng Li , Hua Zhang , Xu Liu , Chuan Jiang , Tingting Chen , Huabang Chen , Li Zhao