DMCA

A Rapid, Highly Efficient and Economical Method of Agrobacterium-Mediated In planta Transient Transformation in Living Onion Epidermis (2013)

Cached

Download Links

by Kedong Xu , Xiaohui Huang , Manman Wu , Yan Wang , Yunxia Chang , Kun Liu , Ju Zhang , Yi Zhang , Fuli Zhang , Liming Yi , Tingting Li , Ruiyue Wang , Guangxuan Tan , Chengwei Li
Citations:1 - 0 self