DMCA

A Canine Model of Femoral Head Osteonecrosis In- duced by an Ethanol Injection Navigated by a Novel Template

by Cairu Wang , Junlin Wang , Yongquan Zhang , Chaofan Yuan , Da Liu , Yanjun Pei , Xiaokang Li , Zhigang Wu , Yong Li , Zheng Guo
Citations:2 - 0 self