Efficient rendering of breaking waves using MPS method * (2005)

by Wang Qiang , Zheng Yao , Chen Chun , Fujimoto Tadahiro , Chiba Norishige