DMCA

Scaling effect of flexoelectric (Ba,Sr)TiO3 microcantilevers (2011)

Cached

Download Links

by Wenbin Huang , Kyungrim Kim , Shujun Zhang , Fuh-gwo Yuan , Xiaoning Jiang