DMCA

Tackling the Achilles Heel of Social Networks: Influence Propagation based Language Model Smoothing

by Rui Yan , Baidu Inc , Ian E. H. Yen , Cheng-te Li , Shiqi Zhao , Xiaohua Hu
Citations:1 - 1 self