DMCA

An Optimal Savitzky-golay Filtering Based Vertical Handoff Algorithm in Heterogeneous Wireless Networks

by Dan Tong , Zhenhong Jia , Xizhong Qin , Chuanling Cao , Chun Chang