Article Quantitative Trait Loci Mapping for Bacterial Blight Resistance in Rice Using Bulked Segregant Analysis (2014)

Cached

Download Links

by Xueying Han , Yong Yang , Xuming Wang , Jie Zhou , Wenhao Zhang , Chulang Yu , Chen Cheng , Ye Cheng , Chengqi Yan , Jianping Chen