DMCA

Architectures and Key Points for Implementation of E-maintenance Based on Intelligent Sensor Networks

Cached

Download Links

by Serafeim Katsikas , Apostolos Routzomanis , Konstantina Mermikli , Dimitrios Dimas , Christos Koulamas , Christos Emmanouilidis