DMCA

Pulse And Noise shaping D/A converter (PANDA) – Block implementation in 65nm SOI CMOS (2009)

Cached

Download Links

by Examensarbete Utfört I Elektroniksystem , Vid Linköpings Tekniska Högskola , Joel Hägglund , Examensarbete Utfört I Elektroniksystem , Vid Linköpings Tekniska Högskola , Joel Hägglund , Handledare Jan-erik Eklund , Examinator Per Löwenborg , Joel Hägglund