Mining Long-Term Search History to Improve Search Accuracy (2006)

by Bin Tan , Xuehua Shen , ChengXiang Zhai
Citations:42 - 3 self