IMMC: Incremental Maximum Margin Criterion (2004)

by Jun Yan , Jun Yan Benyu , Shuicheng Yan , Qiang Yang , Hua Li , Zheng Chen , Wensi Xi , Weiguo Fan , Wei-ying Ma , Qiansheng Cheng
Venue:ACM SIGKDD Conference
Citations:10 - 3 self