Quantifying the Power Loss when Transmit Beamforming Relies on Finite Rate Feedback (2003)

by Shengli Zhou , Zhengdao Wang , Georgios B. Giannakis
Citations:35 - 7 self