DMCA

Fig.1. Electron gun structure ELECTRON GUN USED IN THE ACCELERATOR FOR CUSTOMS

by Huang Wei-ling , Li Quan-feng , Zhang Yun-kai