DMCA

Identification of Target Domains of the Cardiac Ryanodine (2008)

by Masunori Matsuzaki , Mamoru Mochizuki , Tetsuro Oda , Shigeki Kobayashi , Noriaki Ikemoto , Takeshi Yamamoto , Masafumi Yano , Xiaojuan Xu , Hitoshi Uchinoumi