DMCA

A Note on Equivalence of Bipartite States under Local Unitary Transformations (2005)

by Bao-zhi Sun , Shao-ming Fei , Xianqing Li-jost , Zhi-xi Wang , Bao-zhi Suna , Shao-ming Feia , Xianqing Li-jostb , Zhi-xi Wanga