DMCA

Mode Mode Mode A 52-mW 8.29mm2 19-mode LDPC Decoder Chip for Mobile WiMAX Applications

by Xin-yu Shih , Cheng-zhou Zhan , Cheng-hung Lin , An-yeu (andy Wu