A New Planarity Test (1999)

by Wei-kuan Shih , Wen-Lian Hsu
Citations:22 - 2 self