DMCA

Diffusion of Vinyl Bromide through the Crystals of p-But-calix[4]arene (2008)

by Xiao Gu , Liang Zhang , Xingao Gong , W. M. Lau , Z. F. Liu