DMCA

Firm-Level Evidence from Chinese Industry1 (2003)

by The William Davidson , G. Z. Hu , Gary H. Jefferson , Guan Xiaojing , Qian Jinchang , Albert G. Z. Hu , Gary H. Jefferson , Guan Xiaojing , Qian Jinchang
Citations:1 - 0 self